Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną przeznaczony dla osób chorych na schizofrenię.

W Zakładzie pacjent ma zapewnione całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące promocję zdrowia, diagnostykę, leczenie, pielęgnację, rehabilitację:

 • Promocja zdrowia – pogadanki, dyskusje, plakaty.
 • Diagnostyka.
 • Farmakoterapię.
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.
 • Rehabilitacja psychiatryczna:
  • treningi umiejętności społecznych – prowadzenie rozmowy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach międzyludzkich,
  • treningi samoobsługi,
  • treningi umiejętności praktycznych,
  • treningi aktywnego udziału w leczeniu farmakologicznym,
  • trening relaksacji i wizualizacji.
 • Rehabilitacja ruchowa:
  • usprawnianie ruchem,
  • gimnastyka.
 • Terapia zajęciowa.
 • Zajęcia rekreacyjne.
 • Wycieczki (w zależności od możliwości darczyńców).

Programy rehabilitacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów. Działania terapeutyczno-rehabilitacyjne mają na celu umożliwienie choremu samodzielne funkcjonowanie, podejmowanie aktywności życiowych oraz integracją społeczną.