SPP ZOZ w Choroszczy
Centrala: +48 85 719 10 91,
e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego w Białymstoku (ul. Radzymińska 2)
tel: +48 85 743 40 44,
tel: +48 601 415 192,
e-mail: radzyminska@sppchoroszcz.med.pl

Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997

Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego numer 999 lub 112