Do II Oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu przyjmowani są pacjenci, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 Kodeksu karnego wykonawczego oraz pacjenci z innymi rozpoznaniami.

Oddział dysponuje 50 łóżkami, w ramach których znajduje się 10 miejsc dla sprawców przestępstw seksualnych, 10 miejsc dla kobiet oraz 30
miejsc dla pozostałych pacjentów.

Oddział dysponuje wysoko specjalistyczną kadrą lekarzy psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych i innych zawodów medycznych gwarantujących profesjonalne działania zmierzające do rehabilitacji i resocjalizacji internowanych w nim sprawców.