Oddział Rehabilitacji Neurologicznej SPP ZOZ w Choroszczy funkcjonuje od 1 sierpnia 2011roku.

Obecnie w skład oddziału wchodzi baza hospitalizacji całodobowej wraz z działem zabiegowym fizjoterapii: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż.

Od początku roku 2016 oddział realizuje swoją statutową działalność w całkowicie wyremontowanym i zmodernizowanym budynku szpitala, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oddział z działem zabiegowym wyposażonym w nowoczesną aparaturę i sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny zlokalizowany jest na powierzchni 1345 m².

W oddziale zatrudniony jest wykwalifikowany zespół składający się z lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie rehabilitacji, fizjoterapeutów, neuropsycholog, logopeda, terapeuta zajęciowy, personel pielęgniarski. Świadczenia rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Do rehabilitacji neurologicznej kwalifikowani są chorzy po udarach mózgu, z zaburzeniem funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych oraz z zaburzeniami funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofią mięśniową. Aktualne wyposażenie oddziału spełnia również wymagania do prowadzenia rehabilitacji ogólnoustrojowej. Podczas pobytu w Oddziale wykonywane są ćwiczenia przyłóżkowe oraz ćwiczenia w nowocześnie wyposażonych salach gimnastycznych (ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne wspomagane, czynne wolne, czynne oporowe w zależności od stopnia niedowładu), ćwiczenia oddechowe, przygotowanie do chodzenia i nauka czynności lokomocyjnych, ćwiczenia sprawności manualnej oraz samoobsługi, równoważne i koordynacyjne, masaże, ćwiczenia z wykorzystaniem neurofizjologicznej metody PNF(Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), NDT-Bobath. Istnieje również możliwość prowadzenia zajęć gimnastycznych poza budynkiem, z wykorzystaniem urządzeń siłowni zewnętrznej.

W zależności od wskazań wykonuje się też zabiegi fizykoterapeutyczne: prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, TENS, galwanizacje, elektrostymulacje, ultradźwięki, pole magnetyczne, zabiegi z wykorzystaniem lampy Sollux, laseroterapię, okłady fango i krioterapię oraz zabiegi hydroterapii: masaże wodno-wirowe kończyn dolnych i kończyn górnych, kąpiele 4-komorowe.

Ponadto prowadzona jest terapia neuropsychologiczna, logopedyczna i terapia zajęciowa w pracowniach przystosowanych do określonego typu terapii, z wykorzystaniem programów komputerowych, w tym programów do interaktywnych ćwiczeń w wizualnej rzeczywistości wirtualnej oraz bio-feedback.

Istnieje możliwość wykonania badań: diagnostyki obrazowej, diagnostyki laboratoryjnej, EKG oraz monitorowania ciśnienia krwi w dostępie całodobowym.