Oddział liczy 30 łóżek w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej.

Posiadamy zaplecze diagnostyczne:

  • pracownia rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej;
  • USG z możliwością badania ,metodą Dopplera tętnic domózgowych;
  • Pracownia EEG;

W ramach Oddziału funkcjonuje Pracownia fizykoterapii i kinezyterapii.

Hospitalizujemy chorych ze schorzeniami neurologicznymi głównie:

  • udarami mózgowymi,
  • bólami głowy,
  • padaczką,
  • chorobą Parkinsona,
  • stwardnieniem rozsianym,
  • nerwobólami korzeniowymi kręgosłupa.

Wszystkim zapewniamy fachową opiekę lekarsko-pielęgniarską, pełną diagnostykę oraz zabiegi rehabilitacyjne od pierwszego dnia leczenia.