Oddział Psychogeriatrii, to miejsce rozpoznawania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych (takich jak: zaburzenia pamięci, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia urojeniowe) występujących u osób po 60-tym roku życia.

Pracownicy Oddziału , to wyspecjalizowany personel, dla którego człowiek i jego zdrowie są wartością najwyższą. W jego skład wchodzą: lekarze psychiatrzy i interniści, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci, rehabilitant oraz pracownik socjalny.

Osobom przebywającym na Oddziale Psychogeriatrii, zapewnia się oprócz diagnostyki psychiatrycznej i leczenia farmakologicznego, diagnostykę psychologiczną w zakresie zaburzeń funkcji poznawczych, psychoedukację w zakresie problemów wynikających z naturalnego procesu starzenia się jak i zaburzeń psychicznych wynikających z procesu chorobowego jakim min. otępienie. Na oddziale prowadzona jest, również terapia zajęciowa, mająca na celu usprawnienie funkcjonowania intelektualno-poznawczego pacjenta. Osoby o obniżonej sprawności fizycznej mają zapewnione ćwiczenia i zabiegi pod okiem fizjoterapeuty i rehabilitanta.

Pacjent na Oddziale Psychogeriatrii przebywa w atmosferze troski, zrozumienia i opieki. Wszystkie oddziaływania mają na celu poprawę jego stanu zdrowia i jakości życia.