Usługi świadczone są pacjentom SPP ZOZ w Choroszczy