Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu dla Mężczyzn realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu powyżej 18 r. ż. Możliwość leczenia w naszej placówce mają również pacjenci z uzależnieniem mieszanym (głównie alkohol i leki lub narkotyki). Realizacja programu terapeutycznego trwa 7 tygodni. Leczenie oparte jest na realizacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjenta, uwzględniającym jego zasoby, deficyty, potrzeby jak i współistniejące zaburzenia oraz sytuację społeczną i rodzinną. Zagwarantowana jest opieka medyczna, psychiatryczna, psychologiczna i socjalna.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub z gabinetu prywatnego albo na mocy postanowienia sądu.

Jesteśmy tu, by Ci pomóc!