Do oddziału przyjmowani są pacjenci z ostrymi zaburzeniami psychicznymi w wieku powyżej 18 roku życia. Leczenie jest prowadzone w oparciu o pełną diagnostykę oraz postępowanie terapeutyczne metodami biologicznymi i psychospołecznymi.

Oddział stwarza warunki do kompleksowego leczenia z uwzględnieniem:

  • leczenia farmakologicznego
  • oddziaływań o charakterze psychologicznym (psychoterapia, różne formy terapii grupowej i indywidualnej)
  • oddziaływań o charakterze socjoterapii (organizacja czasu wolnego, wypoczynku, rozwijanie zainteresowań)

W oddziale dostępna jest również opieka duszpasterska.