Prowadzimy całościową nowoczesną diagnostykę i leczenie chorych z problemami psychiatrycznymi oraz uzależnienia od narkotyków. Współpracujemy z licznymi placówkami pomocowymi i ośrodkami leczenia dla uzależnionych od środków psychoaktywnych. Pomagamy w organizowaniu opieki i pomocy socjalnej naszym pacjentom.

Dysponujemy doświadczoną, specjalistyczną kadrą lekarzy, psychologiem, terapeutami zajęciowymi, specjalistami leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych, specjalistą terapii systemowej rodzin, specjalistą pracownikiem socjalnym.. Pielęgniarki i personel niższy cechuje szacunek, życzliwie i troskliwe podejście do pacjenta oraz ogromne doświadczenie i bardzo dobre przygotowanie zawodowe.

Oferujemy najlepsze warunki przebywania naszym chorym, salę rekreacyjną, ping-pong, atlas do ćwiczeń fizycznych, salę telewizyjną i świetlicę terapeutyczną. Od naszych pacjentów oczekujemy współpracy. Główną zasadą, którą się kierujemy jest skupienie na indywidualnych problemach i pomocy pacjentom.