Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy usługi dla osób powyżej 18 roku życia, w zakresie diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, leczenia oraz terapii zaburzeń psychicznych. Wykwalifikowana kadra Poradni udziela pomocy dorosłym osobom w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się m. in. z trudnościami, emocjonalnymi, skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu jak oraz w wielu innych problemach.

Świadczona pomoc to m.in.:

  • Terapia indywidualna i grupowa
  • Diagnostyka psychologiczna
  • Doradztwo
  • Zajęcia psychoedukacyjne
  • Trening umiejętności społecznych