W Punkcie Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym mieszkańcom Białegostoku, Czarnej Białostockiej, Dobrzyniewa Dużego, Choroszczy, Turośni Kościelnej, Tykocina oraz Zawad przeszkolony pracownik udziela informacji, co do możliwych form pomocy lub skieruje na konsultację psychiatryczną lub psychologiczną.

Pracownicy PZK udzielają informacji o zakresie działania Centrum i możliwość uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzają wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających, uzgadniają wstępny plan postępowania.

Pracownicy PZK uzgodnią termin wizyty u lekarza lub psychologa i wskażą miejsce uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego. W przypadkach koniecznych i wymagających takiego wsparcia pracownik socjalny wskaże miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej.