W Oddziale dziennym dla chorych z zaburzeniami psychicznymi zapewniamy:

 • Diagnostykę psychiatryczną
 • Indywidualne rozmowy terapeutyczne z pacjentem i jego rodziną
 • Farmakoterapię
 • Psychologiczne badania diagnostyczne
 • Indywidualną psychoterapię
 • Zajęcia grupowe: psychorysunek, integrację sensoryczną, zadania rozwijające umiejętności wyrażania emocji oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych
 • Psychoedukację
 • Treningi umiejętności społecznych
 • Trening relaksacyjny
 • Terapię zajęciową
 • Spotkania społeczności terapeutycznej
 • Gimnastykę

Do Oddziału przyjmowani są pacjenci z zaburzeniami: psychotycznymi, depresyjnymi, organicznymi.

W trakcie pobytu pacjenci otrzymują jeden ciepły posiłek oraz leki.

 

Przyjęcie do jednostki

Konsultacje kwalifikujące do przyjęcia odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Przy przyjęciu niezbędne są skierowanie na leczenie w oddziale dziennym (ważne 2 tygodnie) i dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Przyjęcie do Oddziału odbywa się po kwalifikacji i ustaleniu terminu rozpoczęcia terapii.