Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy zakwalifikował się do programu „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. Inicjatywa zakłada wsparcie finansowe na zakup sprzętu dla szpitali prowadzących oddziały lub poradnie geriatryczne. Na ten cel placówka otrzymała blisko 650 000 zł darowizny.

Nadrzędnym celem opieki geriatrycznej jest poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych oraz wsparcie w utrzymaniu ich niezależności. Niezbędna jest do tego wyszkolona kadra medyczna oraz sprzęt umożliwiający szybką i dokładną diagnostykę i leczenie chorób wieku podeszłego. Jednak nie wszystkie szpitale są zaopatrzone w nowoczesny sprzęt, dlatego naprzeciw tym potrzebom wychodzi program „Fundacja Biedronki dla polskiej geriatrii”. Szpital w Choroszczy to już szósta placówka, która otrzymała wsparcie finansowe z projektu prowadzonego przez Fundację Biedronki. Wartość pomocy dla ośrodka w Choroszczy to 643 806,64 złotych, a wartość całego projektu przekracza 2,7 mln złotych.

– Nasz Oddział Geriatryczny w Choroszczy – jako ewenement w skali kraju- został otwarty w Szpitalu Psychiatrycznym na dotychczasowej bazie wyposażenia medycznego. Niestety schorzenia somatyczne wieku podeszłego są złożone i wymagają dodatkowego osprzętu. Dzięki niebywałemu zaangażowaniu Fundacji Biedronki w pomoc seniorom możliwe jest doskonalsze diagnozowanie, leczenie i rehabilitacja. Mogliśmy zakupić profesjonalne łóżka rehabilitacyjne wspomagane automatycznie, dzięki którym opieka przyłóżkowa jest sprawniejsza i wygodniejsza dla pracowników, a pacjent odczuwa komfort przebywając w szpitalu. Niezwykle pomocna i często używana w praktyce geriatrycznej jest ocena ultrasonograficzna. Dzięki darowiźnie Fundacji Biedronki najnowszej klasy aparat USG wjechał do naszego oddziału i służy nam w codziennej pracy. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za okazaną pomoc i mamy nadzieję na dalszą współpracę – mówi Katarzyna Klimiuk, kierowniczka Oddziału Geriatrycznego Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy.

Oddział Psychogeriatrii, to miejsce rozpoznawania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych (takich jak: zaburzenia pamięci, depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia urojeniowe) występujących u osób po 60-tym roku życia. W oddziale znajduje się 25 łóżek, na których przebywa średnio ok 34 pacjentów, który jest pod stałą opieką wyspecjalizowanego personelu, dla którego człowiek i jego zdrowie są wartością najwyższą. W jego skład wchodzą: lekarze psychiatrzy i interniści, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci, rehabilitant oraz pracownik socjalny.
Oddział geriatrii rozpoczął działalność   od 1 lipca 2022 roku. Mieści się w nim 20 łóżek, na których przebywa średnio ok 44 pacjentów, którzy objęci są opieką przez wykwalifikowaną kadrę lekarską, pielęgniarska i rehabilitacyjną.

Fundacja Biedronki została powołana w kwietniu 2020 roku. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz ich ochrony zdrowia. Rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy takie jak „Na codzienne zakupy” czy „Karta dobra”. W ich ramach potrzebujące osoby starsze otrzymują przedpłaconą kartę na zakupy. Fundacja prowadzi również projekt przeciwdziałania samotności seniorów – „Danie Wspólnych Chwil”, który realizowany jest obecnie z 1100 Kołami Gospodyń Wiejskich. Fundacja reaguje również na sytuacje kryzysowe – prowadzi m.in. programy pomocy na rzecz Ukrainy. Na programy społeczne przeznaczyła ponad 194 mln złotych (status na kwiecień 2024).