Nowy rok zaczynamy od niezwykle miłych informacji, którymi z dumą się dzielimy! 🙂
Dr n. med. Nadzieja Sołowiej, która od lat pełni funkcję Przełożonej Pielęgniarek w SPP ZOZ w Choroszczy została powołana do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego!
Pani Doktor, proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje oraz słowa uznania za pracę, jaką wykonuje Pani na rzecz pielęgniarstwa oraz całego naszego szpitala!