Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy ( 16-070 Choroszcz, Pl. Z. Brodowicza 1), ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki oddziałowej w Oddziałach: Oddział III Psychogeriatrii oraz Oddział Geriatrii

Ogłoszenie (PDF, 1 MB)