Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (16-070 Choroszcz, Pl. Z. Brodowicza 1), ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki oddziałowej w Oddziałach: Oddział Ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie „psychosomatyczny” oraz Oddział Ogólnopsychiatryczny Centrum Zdrowia Psychicznego II

Ogłoszenie (PDF, 1 MB)