Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (16-070 Choroszcz, Pl. Z. Brodowicza 1) ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym V

Ogłoszenie