Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (16-070 Choroszcz, Pl. Z. Brodowicza 1), ogłasza konkurs na stanowisko: Pielęgniarki oddziałowej w Oddziale Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

Ogłoszenie