Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, ogłasza konkurs na stanowisko: Przełożonej pielęgniarek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE