Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (16-070 Choroszcz, Plac im. dr Zygmunta Brodowicza 1), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych.

Ogłoszenie (PDF, 331 KB)

SWKO (PDF, 2 MB)

Wzór umowy  (PDF, 819 KB)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu (PDF, 307 KB)