Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (16-070 Choroszcz, Pl. Z. Brodowicza 1), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarka/pielęgniarz.

Ogłoszenie (PDF, 355 KB)

SWKO (PDF, 2 MB)

Wzór umowy  (PDF, 820 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr SZSPC-DZ.0705.29.2024 (PDF, 269 KB)