Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protetyki stomatologicznej przez lekarza dentystę w zakresie protetyki stomatologicznej przez lekarza dentystę w trybie konsultacyjnym w godzinach normalnej ordynacji Szpitala nr SZSPC-Dz.0705.23.2024

Ogłoszenie o konkursie

SWKO 

Wzór umowy

Unieważnienie konkursu