Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (16-070 Choroszcz, Pl. Z. Brodowicza 1), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez technika elektroradiologii nr SZSPC-DZ.0705.34.2024.

Ogłoszenie (PDF, 387 KB)

SWKO (PDF, 2 MB)

Wzór umowy (PDF, 728 KB)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu (PDF, 312 KB)