Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (16-070 Choroszcz, Pl. Z. Brodowicza 1), ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie protektyki stomatologicznej.

Ogłoszenie (PDF, 586 KB)

Wzór umowy (PDF, 601 KB)

SWKO (PDF, 2 MB)

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu (PDF, 289 KB)