Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Plac im. dr Z. Brodowicza 1,16-070 Choroszcz) Ogłasza nabór na wolne stanowisko: Asystent zdrowienia

Wymagane:

wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe);
doświadczenia własnego kryzysu psychicznego;
przebycie terapii;
ukończenie półrocznego specjalistycznego kursu;
odbycie kilkumiesięcznego stażu w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym (m.in. w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, środowiskowych domach samopomocy, zespołach leczenia środowiskowego, fundacjach oraz stowarzyszeniach;
umiejętność mówienia o swoich doświadczeniach związanych z chorobą i procesem zdrowienia;

Zakres zadań:

uczestniczenie w spotkaniach z lekarzami;
wykonywanie zadań zleconych do realizacji przez lekarzy;
uczestniczenie w zajęciach grupowych w charakterze obserwatora lub osoby współpracującej (np. psychoedukacja);
współprowadzenie zajęć warsztatowych i edukacyjnych;
towarzyszenie pacjentom w wyjściach indywidualnych lub grupowych;
przeprowadzanie indywidualnych rozmów z pacjentami;
motywowanie pacjentów do aktywności;
dzielenie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie do postępów w zdrowieniu poszczególnych pacjentów z terapeutami i personelem placówki;
praca w niepełnym wymiarze etatu;
Zgłoszenie prosimy wysłać korzystają z formularza do dnia 11.07.2024 r.

Ogłoszenie (DOCX, 208 KB)