Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Pl. dr Z. Brodowicza 1,16-070 Choroszcz)
ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kucharz

Wymagane:

 wykształcenie gastronomiczne,
 min. 3 lata doświadczenia na tym samym lub podobnym stanowisku,
 zorganizowanie, pracowitość, zaangażowanie, samodzielność, chęć uczenia się,
 książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Zakres zadań:

 przygotowywanie dań zgodnie z obowiązującymi standardami,
 dbałość o zachowanie najwyższej jakości potraw,
 przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa,
 przestrzeganie receptur oraz prawidłowe i efektywne wykorzystywanie produktów
 utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchni.
Zgłoszenie można wysłać korzystając z poniższego formularza. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 30.04.2024 r.

Ogłoszenie (PDF, 268 KB)