Podziękowanie za udział w Konferencji „Zdrowie publiczne –środowisko terapii”.