Dnia 10 października 2022 r. został uruchomiony system wjazdowy na teren Szpitala. W związku z powyższym, wjazd jest możliwy po okazaniu karty wjazdowej lub wykupienia miejsca parkingowego. Jednocześnie informuję, że opłata za parkowanie pojazdów możliwa będzie w formie gotówkowej lub kartą płatniczą. Karty wjazdowe ważne w dniu 26.06.2022 r. zostaną automatycznie przedłużone o czas trwania modernizacji systemu wjazdowego. Powyższe nie dotyczy pojazdów uprzywilejowanych.