Do kompetencji działu należy:

  • planowanie bieżącego, sezonowego i rocznego zaopatrzenia w żywność zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia chorych
  • nadzór nad celowym wykorzystaniem funduszy przeznaczonych na żywienie
  • kontrola jakości produktów żywnościowych dostarczonych do Szpitala
  • magazynowanie i nadzór nad przechowywaniem, przydatnością i wartościami odżywczymi żywności
  • współudział w organizowaniu szkoleń pracowników Działu Dietetyki i Żywienia w zakresie sanitarno – higienicznym oraz mających na celu doskonalenie zawodowe personelu
  • utrzymywanie stałego kontaktu z Działem Techniczno – Gospodarczym celem systematycznej konserwacji urządzeń technicznych
  • bieżące przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem
  • nadzór nad działalnością kuchenek oddziałowych
  • udzielanie wskazówek dietetycznych chorym z zakresu dietoterapii