Do kompetencji działu należy:

 • sporządzanie planu rzeczowo – finansowego
 • prowadzenie rachunkowości
 • prowadzenie gospodarki finansowej
 • sporządzanie analiz ekonomicznych
 • sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań
 • sporządzeni kalkulacji procedur medycznych i ich analiz
 • nadzór nad aktywami i pasywami firmy
 • nadzór nad należnościami i zobowiązaniami
 • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 • sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń oraz prowadzenie wszystkich spraw z tym związanych
 • przekazywanie wynagrodzeń na konta pracowników
 • bieżąca obsługa pracowników w zakresie sporządzania zaświadczeń o zarobkach
 • opracowywanie danych statystycznych, sprawozdań i raportów ekonomicznych