W kompetencji działu jest:

  • organizacyjno-prawna obsługa Dyrektora Zakładu
  • obsługa Rady Społecznej Zakładu
  • prowadzenie spraw rejestrowych Zakładu
  • współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
  • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • sporządzanie umów na udzielanie świadczeń medycznych innym podmiotom
  • nadzór nad prowadzonymi kontrolami przez organy wewnętrzne i zewnętrzne
  • sporządzanie umów dotyczących gospodarki lokalowej Zakładu
  • współudział w realizowaniu zadań związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków Unii Europejskiej
  • bieżące opiniowanie i uzgadnianie zagadnień organizacyjnych i prawnych