Do kompetencji Działu należy:

 • przedkładanie propozycji dotyczących zatrudnienia pracowników
 • opracowywanie planów zatrudnienia
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • prowadzenie ewidencji obecności w pracy i planu urlopów
 • prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi pracowników
 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy
 • prowadzenie spraw związanych z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę
 • współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz opracowywanie projektów w tej sprawie
 • realizacja świadczeń socjalnych zgodnie z regulaminem
 • prowadzenie spraw związanych z SZOI, w zakresie zgłaszania i edycji personelu medycznego
 • obsługa postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze kadry medycznej