Do kompetencji sekcji należy:

  • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz innych warunków
  • prowadzenie wszelkich spraw dotyczących udzielania zamówień publicznych
  • współudział w realizowaniu zadań związanych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej