Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Pl. dr Z. Brodowicza 1,16-070 Choroszcz) ogłasza nabór na wolne stanowisko: Asystent zdrowienia

Wymagane:
wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe);
doświadczenia własnego kryzysu psychicznego
przebycie terapii
ukończenie półrocznego specjalistycznego kursu
odbycie kilkumiesięcznego stażu w placówkach zajmujących się zdrowiem psychicznym (m.in. w szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, środowiskowych domach samopomocy, zespołach leczenia środowiskowego, fundacjach oraz stowarzyszeniach)
umiejętność mówienia o swoich doświadczeniach związanych z chorobą i procesem zdrowienia.

Zakres zadań:
uczestniczenie w spotkaniach z lekarzami
wykonywanie zadań zleconych do realizacji przez lekarzy
uczestniczenie w zajęciach grupowych w charakterze obserwatora lub osoby współpracującej (np. psychoedukacja)
współprowadzenie zajęć warsztatowych i edukacyjnych
towarzyszenie pacjentom w wyjściach indywidualnych lub grupowych
przeprowadzanie indywidualnych rozmów z pacjentami
motywowanie pacjentów do aktywności
dzielenie się swoimi spostrzeżeniami odnośnie do postępów w zdrowieniu poszczególnych pacjentów z terapeutami i personelem placówki
praca w niepełnym wymiarze etatu

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Ogłoszenie o naborze (PDF, 330 KB)