Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Plac im. dr Z.Brodowicza 1,16-070 Choroszcz)

ogłasza nabór na wolne stanowisko:  Psychoterapeuta 

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Zaburzeń Osobowości lub Oddział Psychiatrii Sądowej

Wymagane:

wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii;
posiadanie status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu;
w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia;
prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno – doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin – potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący kształcenie; komunikatywność i umiejętność współpracy, odpowiedzialność i zaangażowanie
dobra organizacja pracy;

Zakres zadań

nawiązywanie kontaktu z pacjentem, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego;
przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie pacjenta, zapoznawanie się z jego problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej;
analizowanie przyczyn zaburzeń pacjenta, dokonywanie diagnozy jego problemów,
klasyfikacja pacjentów;
wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej;
gromadzenie informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach psychoterapii;
współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów;
Zgłoszenie można wysłać korzystając z poniższego formularza. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 11.07.2024 r.

Ogłoszenie (DOCX, 209 KB)