Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Pl. dr Z. Brodowicza 1,16-070 Choroszcz) ogłasza nabór na wolne stanowisko: Psychoterapeuta

Wymagane:

 • wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii,
 • posiadanie status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin – potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący kształcenie,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy,
 • odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • dobra organizacja pracy,

Zakres zadań:

 • nawiązywanie kontaktu z pacjentem, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
 • przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie pacjenta, zapoznawanie się z jego problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej,
 • analizowanie przyczyn zaburzeń pacjenta, dokonywanie diagnozy jego problemów,
 • klasyfikacja pacjentów,
 • wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej,
 • gromadzenie informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach psychoterapii,
 • współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów,

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać korzystając z poniższego formularza. Zgłoszenia prosimy wysyłać do 30.11.2023r.

Ogłoszenie o naborze (PDF, 333 KB)