Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Pl. dr Z. Brodowicza 1,16-070 Choroszcz)

ogłasza nabór na wolne stanowisko: Psychoterapeuta

Wymagane:
wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub socjologii,
posiadanie status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonym metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin – potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący kształcenie,
komunikatywność i umiejętność współpracy,
odpowiedzialność i zaangażowanie,
dobra organizacja pracy,

Zakres zadań
nawiązywanie kontaktu z pacjentem, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie pacjenta, zapoznawanie się z jego problemami w przypadku psychoterapii indywidualnej,
analizowanie przyczyn zaburzeń pacjenta, dokonywanie diagnozy jego problemów,
klasyfikacja pacjentów,
wybór odpowiedniej metody i techniki terapeutycznej,
gromadzenie informacji o osobach poddawanych psychoterapii oraz o efektach psychoterapii,
współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów.

 

Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
Zgłoszenie można wysłać korzystając z poniższego formularza. Zgłoszenia prosimy wysyłać do dnia 31.03.2024 r.

Ogłoszenie